11. September 2016 · Write a comment · Categories: book · Tags:

Wuthering Heights, poprvé vyšlo 1847

přeložila Květa Marysková

ilustroval Karel Hruška

jh: vránavránavrána

Lidové nakladatelství, Praha 1978

„Kéž se probudí v mukách!“ křičel Heathcliff strašným hlasem, dupal nohama a chroptěl v náhlém výbuchu nezvládnutelného vzteku. „Ta lhářka, lhářka až do posledního dechu! Kde je teď? Tam ne – v nebi také ne – zaniknout nemohla – tak kde? Ty, ty jsi říkala, že je ti lhostejné moje utrpení! Tak já se zas modlím jedinou modlitbu – a budu ji opakovat, dokud mi jazyk neztuhne – Kateřino, Kateřino, dokud já žiju, neodpočívej v pokoji! Řeklas, že jsem tě zabil – tak mě straš! Zavražděný přece strašívá vraha! Duchové přece obcházeli po zemi! Buď se mnou navždycky – vezmi na sebe jakou chceš podobu – dožeň mě k šílenství! Jenom mě nenechávej v téhle propasti, kde tě nemohu najít! Ach bože, to se nedá vypovědět slovy. Nemohu žít, odešel mi život! Nemohu žít, odešla mi duše!“

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *