Na koncertě
seděla v první řadě dívka
zavřené oči a otevřené myšlenky
chvěla se jako jabloň v dešti milostiplném
celá v epicentru bouře lásky
k Johannu Sebastianovi
Několik hudebníků to zpozorovalo
udělalo se jim žádostivě
a sucho v ústech
jako by to děvče kousalo do citrónu
Marně přehazovali nohy přes nohy
a dívali se jinam
raději odhodili instrumenty
a vyběhli ven
tiskli si ruce ke spánkům a volali
Ach ta hudba
ta hudba přece není žádnou utěšitelkou!

(Jam session na Starém bělidle, 1988)

More »